El Feng Shui és una ciència o doctrina originària de l’antiga Xina. En la filosofia antiga oriental l’home es considerava part de l’univers on vivia, i buscava viure en harmonia amb la natura i amb el seu entorn. Així doncs quan apliquem els principis del Feng Shui a la casa, oficina, llocs de treball … equilibrem i harmonitzem aquests espais perquè siguin harmònics amb les lleis de la natura i aportin prosperitat, benestar i salut.

La paraula Feng significa vent i Shui significa aigua. Un lloc era afortunat si estava protegit dels forts vents i de les aigües violentes, així el vent i l’aigua aportaven prosperitat i benestar a les persones.

A l’Antiga Xina els lloc on s’havia d’establir un poble, una ciutat o una capital, els principals edificis … eren escollits per experts basant-se en els principis del Feng Shui. Un lloc que tingués en compte els principis del Feng Shui era o és un lloc harmònic i pròsper, mentre que si no es compleixen els principis del Feng Shui hi podia haver guerres i desastres. El Feng Shui és un estudi de l’entorn, per poder viure i crear un hàbitat en harmonia amb els principis de la naturalesa. Això portarà salut i prosperitat.

Un antic proverbi xinès diu »Primer són el destí i la sort, després el treball de l’home, i finalment el Feng Shui«. La vida d’una persona està determinada per tres factors que són el temps, l’acció i l’espai. El primer fa referència a l’energia de el Cel, el segon a l’energia de l’Home, i el tercer a l’energia de la Terra. El Cel és la sort, el destí, i aquest no el podem controlar ni canviar ja que ve per naixement. L’astrologia xinesa ens ajudarà en la seva anàlisi. Quan parlem de les accions de l’home fa referència a tot el que nosaltres fem. Finalment el Feng Shui és l’harmonització de l’espai perquè aquest sigui favorable i aporti benestar, salut i prosperitat.

Quan estem en el lloc correcte, en el moment correcte i fem el correcte … tot flueix millor.

Maria Castells